Mannelijke zorgverlener helpt oudere man die thuis woont

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouderen langer thuis blijven wonen? Marian Fonville, geriatriefysiotherapeut en oprichter van Samen Beter Thuis ziet een deel van de oplossing in adequate hulpmiddelen en kennis voor mantelzorgers en ouderen. Ze vertelt: “Met goede ondersteuning kunnen we het samen langer redden.”

Ouderen langer thuis laten wonen is belangrijker dan ooit, want in 2030 is de verwachting dat er ruim 2 miljoen ouderen van 75 jaar of ouder zijn in Nederland. Dat is 12% van de bevolking en deze vergrijzing zorgt voor een nog hogere druk op de zorg.

Duidelijke instructies en adviezen

Marian: “Ik ben fysiotherapeut voor thuiswonende ouderen en zag veel mantelzorgers en patiënten worstelen met dezelfde vragen: hoe kan ik iemand helpen met opstaan uit een stoel, hoe kan ik met elleboogkrukken de trap op lopen, hoe kan helpen bij de toiletgang?” Ze kwam erachter dat er geen duidelijke informatie beschikbaar was over dit soort onderwerpen. Daarom richtte ze in 2015 Samen Beter Thuis op: een platform met instructievideo’s en adviezen voor zorgverleners en mantelzorgers.

“We leggen bijvoorbeeld uit hoe je iemand veilig met een rolstoel verplaatst, hoe je overeind komt als je valt of hoe je elastische kousen aantrekt bij iemand. We zien namelijk in de dagelijkse praktijk dat het fout gaat, omdat mensen niet goed weten hoe het moet.” Dit heeft als gevolg dat er nóg vaker een beroep op de zorg gedaan moet worden. Want zonder duidelijke informatie weten mantelzorgers niet hoe ze goede hulp kunnen verlenen en is de kans op bijvoorbeeld vallen, en daarmee een eventuele ziekenhuisopname, groter.

Marian werkt onder andere samen met Langer Thuis in Huis en slaat daarmee twee vliegen in één klap: “Langer Thuis in Huis is een digitale consumentengids voor senioren, met veel informatie over levensbestendig wonen. Zo kunnen ouderen lezen hoe ze hun woning levensloopbestendig kunnen maken en hoe ze zich thuis kunnen blijven redden.”

Adequate hulpmiddelen

Volgens beide platforms is het goed als er meer aandacht wordt besteed aan adequate hulpmiddelen. Dat hoeven geen robots te zijn, maar dat kunnen juist ook simpele dingen zijn: “Denk aan een bedgreep. Dat is een greep onder het matras die je vast kan pakken, waardoor je makkelijker omrolt. Zo hoeft de mantelzorger niet te helpen, en dat kan flink schelen in de nachtrust en in de uitputting.”

Een ander voorbeeld is een patiënt die meerdere keren uit bed moest ‘s nachts om naar de wc te gaan. “Dankzij een handgreep en een papegaai kan hij het zonder hulp van zijn partner en dat maakt net het verschil”, vertelt Marian. Volgens haar is het belangrijk dat instanties en zorgorganisaties de ondersteuning van zelfredzaamheid faciliteren: “Bijvoorbeeld in het geval van een traplift. Er is dan een rolstoel of loophulpmiddel boven nodig, maar ook beneden. Helaas zegt de gemeente dan: we gaan maar één rolstoel vergoeden. Dat belemmert dan die zelfredzaamheid.”

Innovatie

Innovatie in de zorg kan volgens Marian ook in kleine aanpassingen of hulpmiddelen zitten. “Een oudere kan de gemiddelde melkfles niet meer open krijgen, omdat ze minder kracht in hun handen hebben. Er zijn zoveel voedingsmiddelen met een ingewikkelde verpakking. Ik zie ouderen die dan met een mes aan de gang gaan, wat heel erg mis kan lopen. Daar is hulp bij nodig.”

Gelukkig wordt er ook vooruitgang geboekt. Iets waar ze die verbetering in ziet, zijn bijvoorbeeld hoortoestellen: “Daar moesten eerst batterijtjes in. Maar batterijen eruit halen vraagt om de fijne motoriek, wat lastiger wordt op oudere leeftijd. Gelukkig zijn er inmiddels oplaadbare hoorapparaten.”

De vergrijzing en de druk op de zorg zijn onontkoombaar, maar platforms als Samen Beter Thuis en Langer Thuis in Huis kunnen met het delen van de kennis de druk een beetje verlichten. Marian: “Het uiteindelijke doel is dat we als digitaal platform betrouwbare informatie aanbieden voor leken. Zo vergroten we de zelfredzaamheid en zorgen we dat ouderen langer thuis kunnen blijven.”