Deze campagne is opgezet door Nursestation.nl en Zorgzuster.nl.
De merken van producten die je kunt winnen zijn enkel de sponsor van deze winactie.

Door deelname aan de Actie aanvaardt de deelnemer onderstaande actievoorwaarden:

 • ‘Winactie items uit ZUS&ZO 2020’ (hierna: de Actie) wordt georganiseerd door Nursestation Community B.V., gevestigd te Amerikalaan 14, 6199 AE, MaastrichtAirport, hierna te noemen Nursestation. De actie wordt georganiseerd ter promotie van Nursestation.
 • De Actie loopt van 9 december 2020 tot en met 19 januari 2021 (hierna: de Actieperiode).
 • Aan de Actie kan worden deelgenomen door personen met een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland (hierna: Deelnemer). Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten voor deelname toestemming van een ouder of voogd (wettelijk vertegenwoordiger) verkrijgen. Indien achteraf blijkt dat deze toestemming ontbreekt, komt enige aanspraak op deelname en daarmee op een prijs of premie te vervallen.
 • De beschikbare prijzen variëren van een Kneipp ‘Goodbye Stress’ pakket, LinkedInPower, creatieve wekkers van ditverzinjeniet.nl tot een maand toegang tot online relatie coaching van Frula. Aan het einde van de actie zal uit de Deelnemers vijf winnaars worden getrokken.
 • De winnaars zullen worden getrokken op 22 januari 2021. Namens Nursestation zullen de winnaars per e-mail worden geïnformeerd hoe zij in het bezit van hun prijs kunnen worden gesteld. Reageert een winnaar niet op deze e-mail of niet binnen de termijn genoemd in de e-mail, dan behouden de organisatoren het recht voor om een andere winnaar te trekken.
 • Aan deze winactie kan uitsluitend meegedaan worden door naam en mailadres achter te laten. Door deelname geef je aan dat je bevoegd bent om te besluiten om deel te nemen met het opgegeven e-mailadres en telefoonnummer en geef je Nursestation toestemming om contact op te nemen.
 • Nursestation behoudt zich het recht voor Deelnemers op ieder moment van deelname uit te sluiten of deelname te beëindigen wanneer de actievoorwaarden niet worden nageleefd of wanneer door fraude de continuïteit van de actie in gevaar dreigt te komen.
 • Alleen volledig ingevulde deelnameformulieren dingen mee. De formulieren zoals ontvangen door Nursestation gelden als bewijs, behoudens schriftelijk tegenbewijs door deelnemer. Nursestation is niet aansprakelijk voor kennelijke foute weergave op het scherm van de randapparatuur van de Deelnemer.
 • Gewonnen prijzen kunnen niet worden geruild voor een andere prijs. Evenmin kunnen de winnaars aanspraak maken op de waarde in contanten.
 • Zodra de prijs is beschikbaar gesteld door Nursestation is de winnaar zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de prijs.
 • Nursestation behoudt zich het recht voor om de prijzen te vervangen door andere prijzen die min of meer gelijkwaardig zijn aan de huidige prijzen. De aard van de nieuwe prijs zal zo spoedig mogelijk op de website worden geplaatst.
 • Over de uitslag kan op geen enkele wijze gecorrespondeerd worden.
 • Nursestation behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te wijzigen zolang dat niet ten nadele van de deelnemers is. Van een wijziging zal mededeling worden gedaan op de actiesite.
 • Bij vragen of klachten kan de Deelnemer contact opnemen met Nursestation via info@nursestation.nl. Nursestation zal vragen en klachten binnen een termijn van twee weken afhandelen.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Nursestation.
 • De winnaars zullen medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Nursestation. Nursestation heeft het recht de naam van de prijswinnaars te vermelden op de website, waarbij de persoonlijke levenssfeer zal worden gerespecteerd.
 • Persoonsgegevens die middels deze actie gedeeld worden met Nursestation, worden zorgvuldig verzameld en niet gedeeld met derden.
 • Deze actie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014.

Beek, 8 december 2020