De zorgdriehoek

Je hebt er vast wel eens over gehoord: de zorgdriehoek. Een driehoek waarbij drie partners zijn betrokken: de cliënt, naasten zoals familie of mantelzorger en…

Verhalen van vroeger

Onze bewoners vertellen over de eerste televisie, de kinderen die op zaterdag in de teil gewassen werden en met datzelfde water werd daarna de stal van…