ZorgCompetentieBank.nl koppelt zorgverleners aan zorgorganisaties

VvAA - ZorgCompetentieBank

SLIM KOSTELOOS ONLINE PLATFORM VOOR EXTRA HANDEN IN DE ZORG

Beschikbare zorgverleners op basis van hun competenties versneld koppelen aan zorgorganisaties die hun kennis en kunde goed kunnen gebruiken gedurende de crisis rond COVID-19. Dat is het uitgangspunt van de ZorgCompetentieBank, een platform om vraag en aanbod van zorg versneld en zo efficiënt mogelijk samen te brengen. Overkoepelend doel is om met vereende krachten en in samenwerking met zoveel mogelijk partijen de toenemende druk op de zorg te verlichten. De ZorgCompetentieBank is ontwikkeld door technologiebedrijf OOXOO. VvAA heeft zich als eerste grote organisatie achter dit initiatief geschaard.

Via het online platform van de ZorgCompetentieBank wordt aanbod van beschikbare zorgverleners en zorgorganisaties met een groeiende behoefte aan extra handen tijdens de crisis rond COVID-19, bij elkaar gebracht. Daarbij vormen niet de functies, maar de competenties van de zorgverleners het uitgangspunt: van het kunnen aanleggen van een infuus tot het uitlezen van een ECG en de verzorging van ouderen. Door de focus op competenties kan er veel meer maatwerk plaatsvinden in het koppelen van de vraag van zorgorganisaties aan het aanbod van zorgverleners. 

Zorg die patiënten toekomt

Als collectief van en voor zorg verlenend Nederland, volgt VvAA de ontwikkelingen rond COVID-19 op de voet. Freek Roelofs, lid van de hoofddirectie van VvAA: “Het zijn uitzonderlijke tijden waarin veel van onze leden en zorgverleners in heel Nederland, alles geven in het belang van onze samenleving. Het is mooi om te zien hoeveel zorgverleners, inclusief herintreders en studenten, extra zorgtaken op zich willen nemen en zorgorganisaties in nood willen ondersteunen. Het matchen van vraag en aanbod is niet nieuw, maar wel complex. Daar willen we als VvAA een bijdrage aan leveren door dit volledig geautomatiseerde platform, waarin zowel efficiency als de kwaliteit van de match is geborgd, waar kan te steunen. Graag maken wij op onze beurt een koppeling met bestaande initiatieven om vraag en aanbod samen te brengen. We zoeken de samenwerking daarin actief op. Zo dragen we er met elkaar aan bij dat patiënten, zolang als deze crisis duurt, zo snel mogelijk díe zorg krijgen, die hen toekomt.”  

Zorgverleners uit alle beroepsgroepen

OOXOO en VvAA roepen beschikbare zorgverleners uit alle beroepsgroepen in zowel de care als cure op om zich aan te melden bij de ZorgCompetentieBank: van medici, paramedici, verpleegkundigen, en verzorgenden tot assistenten en laboranten. Zorgverleners met én zonder BIG-registratie kunnen zich aanmelden, want ook wanneer iemands BIG-registratie is verlopen, kan hij of zij een bijdrage leveren. Zodra er een match is met een vraag vanuit een zorgorganisatie, ontvangen de betreffende zorgverlener en zorgorganisatie daarover een bericht. 

Aanmelden

Zorgverleners die willen helpen en zorgorganisaties met behoefte aan extra handen, melden zich makkelijk en snel aan via de virtuele contactpersoon Vive op www.ZorgCompetentieBank.nl

Over OOXOO

OOXOO is een vooruitstrevend technologiebedrijf dat is opgericht door twee huisartsen. Met meer dan 15 jaar ervaring in de arbeidsbemiddeling in de zorg en het oprichten van het grootste vacatureplatform voor huisartsen, besloten de twee om verder in te zetten op technologie in de zorgsector. Hieruit ontstond OOXOO. OOXOO is uitgegroeid tot een specialist op het gebied van conversatietechnologie en ontwikkelt slimme toepassingen op basis van kunstmatig intelligentie chatbottechnologie voor organisaties in de zorg en daarbuiten. Kijk op www.ooxoo.eu voor meer informatie.

Over VvAA

Als collectief van ruim 124.000 zorgverleners is VvAA de stem en steun van zorgverleners in Nederland. In 1924 gestart door drie artsen die vonden dat ze samen sterker stonden, is de organisatie inmiddels uitgegroeid tot een collectief van ruim 124.000 leden. Gezamenlijk laten we onze stem horen op zorgbrede onderwerpen als bezieling in de zorg, vrije artsenkeuze en vermindering van bureaucratie. Daarnaast ondersteunt VvAA individuele leden en hun zorgondernemingen in de vorm van kennisdeling, advies, ontwikkeling, verzekeringen en andere beroepsspecifieke dienstverlening. Afgestemd op hun situatie en mede ontwikkeld door en voor zorgverleners. Kijk op www.vvaa.nl voor meer informatie.

Meer informatie

Voor meer informatie, kijk op www.zorgcompetentiebank.nl of neem contact op met:

Contactpersoon media: Tessa Oostdam, woordvoering VvAA, via tessa.oostdam@vvaa.nl en 06 12 96 33 94

Contactpersoon samenwerking & partnerships: Vincent de Schepper; email vincent@ooxoo.nl  en telefoon 06 52 08 59 41

Sollicitatie formulier

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: txt rtf html pdf doc docx odt.

Wil je gebruiken van deze NurseStation Deal?

Registreer je dan nu!