Zo breng jij de 8 principes van excellente zorg in de praktijk

Oké, je hebt vast wel eens gehoord over excellente zorg. Maar wat is het nou eigenlijk precies en hoe breng je het in de praktijk zodat je er zelf baat bij hebt? Eline de Kok, adviseur bij V&VN en één dag per week werkzaam als verpleegkundige op de longafdeling, weet er alles van en deelde met NurseStation alle ins & outs.  


Vanuit de V&VN adviseert Eline de Kok zorginstellingen hoe zij de principes van excellente zorg kunnen toepassen in de praktijk. “Het is aangetoond dat excellente zorg dé manier is om patiënten de best mogelijke zorg te geven en verpleegkundigen en verzorgenden prettig hun werk te laten doen,” vertelt Eline. “De acht principes die excellente zorg definiëren, zorgen voor een gezonde en productieve werkomgeving waar je als verpleegkundige en verzorgende helemaal tot je recht komt en je al je kennis, vaardigheden en deskundigheid optimaal kunt inzetten.” 

Tevreden is minder vaak ziek

Eline: “Onderzoek  toonde onomstotelijk het positieve effect aan van excellente zorg in de praktijk: kwaliteit van zorg hangt af van de kwaliteit van de werkomgeving van verpleegkundigen en verzorgenden. Een belangrijk inzicht! Want verpleegkundigen en verzorgenden die goede zorg kunnen verlenen, zijn meer tevreden over de werkomgeving en het werk an sich. En wat gebeurt er dan? Het ziekteverzuim, personeelsverloop en de wervingskosten van personeel dalen. In deze tijden van krapte is dat met recht een gegeven waar organisaties hun voordeel mee kunnen doen!” 

8 kenmerken van excellente zorg

Goed, een prettige werkplek verbetert de kwaliteit van zorg waardoor verpleegkundigen en verzorgenden tevreden hun werk doen. Maar wat maakt een werkplek precies prettig? Volgens Eline zijn er acht voorwaarden die een werkomgeving als uitstekend bestempelen:

  1. Werken met vakbekwame collega’s
  2. Goede relaties met artsen
  3. Autonomie
  4. Support van de direct leidinggevende 
  5. Zeggenschap over de beroepsuitoefening
  6. Opleidingsmogelijkheden 
  7. Voldoende personeel
  8. Patiëntgerichte zorgcultuur

De kenmerken toegelicht

Beschikken jouw collega’s over de juiste beroepsvaardigheden? Dat wordt bedoeld met(1) Werken met vakbekwame collega’s. Het maakt een goede samenwerking mogelijk. Bij (2) Goede relaties met artsen draait het allemaal om gelijkwaardigheid. Geven jullie samen invulling aan de zorg? Met (3) Autonomie wordt bedoeld dat jij de vrijheid hebt om zelfstandig te handelen op basis van wat je weet. Is je baas betrokken en ervaar je dat je genoeg ondersteuning krijgt? Dan zit het wel goed met (4) Support van de direct leidinggevende. Hoeveel inspraak je hebt en beslissingen mag maken is hetgeen wat (5) Zeggenschap over de beroepsuitoefening aanstipt. Of je je voldoende kunt ontwikkelen en bijblijft bij je vak wordt bij (6) Opleidingsmogelijkheden bedoeld. (7) Voldoende personeel spreekt voor zich: te weinig collega’s maakt het werk onmogelijk. Hekkensluiter is (8) Patiëntgerichte zorgcultuur. Jullie cultuur sluit dan aan op de wensen en behoeften van de patiënt.

En nu… aan de slag!

Eline: “Hoe scoort jouw organisatie als je de acht punten langsgaat? Waar zit de verbetering en waar doen jullie het goed? Wat is voor jou het belangrijkste kenmerk om mee aan de slag te gaan? En hoe denken je collega’s hierover? Ik begrijp dat het beantwoorden van deze vragen niet zomaar even snel is gedaan. Sterker nog: het vergt lef om je leidinggevende te confronteren met verbeterpunten. Net als eerlijk naar jezelf zijn waar jouw eigen ontwikkelkansen liggen. Weet daarom dat V&VN je hierin kan ondersteunen. We brengen bijvoorbeeld organisaties met elkaar in contact om goede voorbeelden uit te wisselen via onze digitale community. Lees gerust eens verder op onze website hoe we je kunnen helpenom met excellente zorg aan de slag te gaan of stuur ons een mail met jouw vraag via excellentezorg@venvn.nl. Doen hoor, want we gunnen zoveel mogelijk patiënten en cliënten tevreden werkende verpleegkundigen en verzorgenden.” 

Ben je benieuwd hoe organisaties aan de slag zijn gegaan met excellente zorg? Vind hier inspiratie uit de praktijk.

Sollicitatie formulier

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: txt rtf html pdf doc docx odt.

Wil je gebruiken van deze NurseStation Deal?

Registreer je dan nu!