Week van de Psychiatrie: Betekenisvol Meedoen

Het is de Week van de Psychiatrie. Een week die sinds 1975 bestaat en nog steeds van essentieel belang is. Het doel van de week is een meer menselijke GGZ. Normaal gesproken worden er verschillende activiteiten gehouden rondom actuele thema's, maar vanwege de huidige corona-situatie gaat dat dit jaar niet door. Toch staat ook dit jaar de bespreekbaarheid en openheid over psychische kwetsbaarheden centraal.

Dit jaar heeft de Week van de Psychiatrie het thema 'Betekenisvol Meedoen'. Hierbij ligt de focus niet op de patiëntenrol voor mensen met mentale kwetsbaarheden, maar juist op de rol van bijvoorbeeld een ouder, kind, medewerker, vrijwilliger of student. Het invullen van deze rollen kan soms best lastig zijn. Als het nodig is, kunnen wij als zorgverleners daarbij helpen. Daardoor kan iedereen op een voor hem of haar betekenisvolle manier meedoen in de maatschappij, ook wel participatie genoemd.

Betekenisvol Meedoen

Betekenisvol Meedoen is helaas geen automatisme. Zo sprak ik een cliënt die nu een tijdje verblijft op het terrein van de GGZ. Deze man is licht verstandelijk beperkt en heeft daarnaast een psychotische stoornis. Iedere zaterdag werkt hij onbetaald op de boerderij van het terrein. Tenminste, deze mogelijkheid is er voor hem.

De laatste paar weken slaapt hij liever uit op zaterdag. Wanneer ik ernaar vraag, legt hij mij haarfijn uit: "Voor werk hoor je toch betaald te krijgen? Net zoals jij en jouw collega's. Anders heeft dat toch ook weinig zin? Ik werk hard op de boerderij en vind het wel leuk, maar ik wil graag betaald worden. Ik weet alleen niet hoe ik betaald kan werken, want ze zullen mij toch wel niet willen." Deze woorden laten zien dat het naar de boerderij gaan hem geen voldoening meer geeft, omdat hij niet betaald krijgt. Hij doet wel mee, maar betekenisvol vindt hij de rol van vrijwilliger niet meer.

Participatie

Wanneer er aan het herstel wordt gewerkt, is participatie hierin tegenwoordig onmisbaar. Participeren in de maatschappij blijft een belangrijk, maar soms zeker ook een lastig onderwerp voor mensen met een psychiatrische aandoening. Wanneer zij hun weg proberen te vinden in de maatschappij, krijgen zij nog vaak te maken met (zelf)stigma’s en de onzekerheden die dat met zich meebrengt.  Zo ook met betaald werken; ze hebben vaak last van negatieve beeldvorming op de arbeidsmarkt. 

Lees ook: ‘Stigma’s meer last dan symptomen

De rol van de verpleegkundige is hierin belangrijk, o.a. door het bespreekbaar maken van kwesties waar cliënten tegenaan lopen vanwege hun psychische kwetsbaarheid, samen zoeken naar mogelijkheden in plaats van problemen (stimuleren van eigen kracht), het betrekken van de triade en vooral hoop geven aan deze groep waardoor er weer zingeving ontstaat. Hoe zorg jij ervoor dat jouw cliënten in staat zijn om betekenisvol mee te doen?

 

Ben jij zorgprofessional en op zoek naar de inhoudelijk mooiste opdrachten in de GGZ? 

DNZ heeft dé opdrachten en vacatures voor Psychiaters en Verpleegkundigen als zzp'er of in vast dienstverband.

 

Sollicitatie formulier

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: txt rtf html pdf doc docx odt.

Wil je gebruiken van deze NurseStation Deal?

Registreer je dan nu!