Wedstrijdreglement 'Win een vakantie in eigen land'

 1. De actie 'Win een vakantie in eigen land' wordt georganiseerd door Nursestation Community BV en gecoördineerd door Nursestation Community BV, Burgerhoutsestraat 19, 4701 EK Roosendaal (verder “Nursestation” genoemd). Deze actie is een wedstrijd zonder aankoopsverplichting. Het staat open voor personen van 18 jaar en ouder die in Nederland wonen.
   
 2. De betreffende vakantieweken zijn: 25 juli, 15 augustus, 19 september, 17 oktober, 21 november en 12 december. Deze worden toegekend door Nursestation aan de geselecteerde winnaars. Deze wedstrijd loopt in 3 fases (waarbij het telkens 2 van de 6 weg te geven vakantieweken betreft):
  • 9 juli 2020 12:00 tot 12 juli 2020 23:59
  • 1 augustus 2020 12:00 tot 5 augustus 2020 23:59
  • 4 september 2020 12.00 tot 8 september 2020 23:59
    
 3. Door deel te nemen aan de actie op de sociale netwerken erkent de deelnemer dat hij deze actievoorwaarden heeft gelezen en aanvaard latere beslissingen die de organisatoren eventueel verplicht zijn te nemen om het goede verloop van de actie te garanderen of in verband met overmacht. Nursestation behoudt zich het recht voor om het mechanisme van deze actie gedurende de promotieperiode aan te passen.
   
 4. Om deel te nemen aan deze wedstrijd, moet de deelnemer op www.facebook.com/NursestationNederland op de post rondom de vakantie-actie, antwoord geven op de gestelde vraag door deze onder de post in te voeren.
   
 5. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht van hun winst via een direct message. Hierin zullen zij gevraagd worden om een aantal persoonsgegevens ter verificatie bij de afhandeling van de prijs. 
   
 6. De deelnemer kan onbeperkt deelnemen aan deze actie, met een maximum van een deelname per actieperiode.
   
 7. Nursestation kan de deelname van één of meerdere deelnemers opschorten of annuleren in gevallen van verdacht gedrag, waarbij dit verdachte gedrag kan zijn (zonder dat de volgende opsomming een beperking inhoud): het opzetten van een geautomatiseerd antwoordensysteem, de verbinding van meerdere personen en verschillende informaticasystemen op basis van dezelfde identificatie, dat wil zeggen op basis van hetzelfde geregistreerde profiel in de database met de inschrijvingsgegevens van de site, een ongewoon winritme, een poging om toegang te krijgen tot de servers van het organiserende bedrijf en verveelvoudiging van accounts.
   
 8. In het geval dat één van de bepalingen van de onderhavige actievoorwaarden niet zou nageleefd worden, in het geval van een poging tot fraude of tot vals spelen, zal de prijs die normaal gezien op basis van deze actievoorwaarden zou worden toegekend, opnieuw in het spel worden gebracht en zal de winnaar geen enkel recht meer hebben op welke prijs dan ook, van welke aard dan ook. De organisatoren behouden zich overigens het recht voor om elke deelnemer die vals gespeeld heeft, die fraude gepleegd heeft, of die de onderhavige actievoorwaarden heeft trachten te omzeilen, uit te sluiten.
   
 9. De prijzen zullen tot en met 8 september te winnen zijn en worden door de organisatie na verficicatie per telefoon en mail toegekend aan de winnaars. Over de uitslag wordt verder niet gecorrespondeerd.
   
 10. Onder deelnemer wordt in onderhavig reglement verstaan, elke persoon die minstens 18 jaar oud is en in Nederland woont. De deelnemers moeten op elk moment in staat zijn een bewijs van hun identiteit te leveren, zodat de organisator eventuele misbruiken kan nagaan en bestraffen. Er zullen geen prijzen worden verstuurd naar andere landen.
   
 11. De deelnemers die op verzoek hun gegevens niet delen, kunnen niet in aanmerking worden genomen in het kader van deze promotie.
   
 12. Het vakantieverblijf is voorzien van centrale verwarming, er is een grote TV (60 inch) met Netflix en glasvezel internet met Wifi. Vanwege hygiënische overwegingen en omdat er soms gasten met allergieën verblijven, zijn roken en huisdieren niet toegestaan. In totaal zal in het kader van deze promotie ongeacht het aantal deelnemers, maximaal 6 prijzen worden uitgedeeld, respectievelijk 6x een week gratis vakantieverblijf voor twee-vier personen in Drenthe:
   
  • Zaterdag 19 december 15:00u tot zaterdag 26 december 10:00u
  • Zaterdag 21 november 15:00u tot zaterdag 28 november 10:00u
  • Zaterdag 17 oktober 15:00u tot zaterdag 24 oktober 10:00u
  • Zaterdag 19 september 15:00u tot zaterdag 26 september 10:00u
  • Zaterdag 15 augustus 15:00u tot zaterdag 22 augustus 10:00u
  • Zaterdag 25 juli van 15:00u tot zaterdag 1 augustus 10.00u
    
 13. De gegevens die verzameld worden bij het aanmaken van het profiel, het gebruik ervan en/of de deelname aan deze actie, worden beheerd en gecontroleerd door Nursestation Community BV en gecoördineerd door Nursestation Community BV, Burgerhoutsestraat 19, 4701 EK Roosendaal, conform de Wet tot Bescherming van Persoonsgegevens.De deelnemer heeft inzagerecht in zijn gegevens en kan, indien nodig, per e-mail naar info@nursestation.nl verzoeken te schrappen.
   
 14. De prijzen zijn niet verwisselbaar noch inwisselbaar voor geld.
   
 15. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor:
  • Ongevallen, laattijdige leveringen, kosten en om het even welke schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, ten gevolge van de deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs en dit onder welke vorm dan ook. De winnaar en/of de persoon die de winnaar vergezelt is aansprakelijk voor enige schade, veroorzaakt door hem- of haarzelf, aan derden of aan de infrastructuur;
  • De inhoud en invulling van het vakantieverblijf;
  • Een verkeerde programmering of elke vorm van storing op de internetaansluiting;
  • Typ- of spelfouten;
  • Alle bijkomende uitgaven en/of transportkosten die de winnaar moet maken door deelname aan de actie, zijn aanvaarding van de prijs en het gebruik dat hij ervan maakt;
  • Elk geval van overmacht waardoor de winnaars geen gebruik kunnen maken van de prijs;
  • De annulering of de wijziging van de data of de plaats of de bijkomende omstandigheden verbonden aan de prijs waaruit de prijs bestaat door een beslissing buiten de wil van Nursestation, of het nu gaat om een beslissing van de eigenaren van de vakantiewoning, van de autoriteiten of van de winnaar zelf.

Sollicitatie formulier

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: txt rtf html pdf doc docx odt.

Wil je gebruiken van deze NurseStation Deal?

Registreer je dan nu!