Vijftig zorg- en welzijnsorganisaties bundelen kennis

Nieuwe factsheets beschikbaar over huiselijk geweld en kindermishandeling   

Wat doe je als professional, wanneer je ziet dat iemand slachtoffers (of pleger) is van huiselijk geweld of kindermishandeling? In de Week tegen Kindermishandeling (19-25 november) en rond de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen (25 november) kwamen meer dan twintig factsheets beschikbaar op www.huiselijkgeweld.nlover allerlei specifieke vormen van geweld. Verpleegkundigen en verzorgenden krijgen hiermee extra handvatten voor het signaleren van geweld en voor hoe te handelen wanneer er signalen zijn.

Ruim 200.000 volwassenen en meer dan 100.000 kinderen worden jaarlijks slachtoffer van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat neemt veel verschillende vormen aan. Denk bijvoorbeeld naast partnergeweldaan ouderenmishandelingof ontspoorde mantelzorg, aan de opkomst van online seksuele intimidatievan jongeren, aan jongeren of volwassenen die uitgebuit worden door mensenhandelarenen aan eergerelateerd geweld, en bijvoorbeeld aan specifieke vormen van kindermishandeling als geweld tegen het ongeboren kinden shaken baby syndroom. Bij al deze geweldsvormen kunnen er specifieke signalen, risicofactoren en doorverwijsoverwegingen spelen. Hiernaast spelen er bij huiselijk geweld of kindermishandeling tegen specifieke doelgroepen, zoals mensen met een beperkingof migranten in kwetsbare posities, soms andere signalen en doorverwijsoverwegingen, die niet altijd bekend zijn. Daarom is er in het kader van dit project voor elke geweldsvorm en speciale doelgroep een factsheet ontwikkeld, waarmee de professional in één oogopslag al deze informatie voor handen heeft. 

Unieke samenwerking

“Het project genereert vooral extra aandacht voor die groepen slachtoffers van geweld, die wel aandacht verdienen, maar dat vaak niet genoeg krijgen,” vertelt Rik Viergever, projectleider bij CoMensha, het landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, die het gezamenlijk project heeft geïnitieerd.

“Een belangrijk onderdeel van dit project is de brede betrokkenheidvan organisaties met expertise op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling en van beroepsverenigingen van professionals die de factsheets gaan gebruiken”, zegt Viergever. 

Marianne van der Krans, van Veilig Thuis: “Het is goed dat we bij de ontwikkeling van elke factsheet betrokken zijn. De kracht van samenwerking en partnerschap komt naar voren in het resultaat. Dat past goed bij onze werkwijze als Veilig Thuis.” 

“Niet alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling worden tijdig gesignaleerd, een voorbeeld daarvan is seksueel geweld”, zegt Wilma Schakenraad van Movisie. “De factsheets bieden veel informatie, ook over specifieke vormen. Wij participeren in dit project omdat wij het belangrijk vinden dat deze informatie breed beschikbaar is en actueel gehouden wordt.” 

De factsheets benadrukken: gebruik bij ALLE gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling altijd de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (en de 5 stappen daarin)en belVeilig Thuis(gratis; 24/7 bereikbaar op 0800 80 00); dat kan zowel voor laagdrempelig (eventueel anoniem) advies als voor het melden van geweld. 

Monique Römkens, van beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland: “Deze factsheets geven een mooi overzicht van diverse vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling met waardevolle achtergrond informatie. Dit gaat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten helpen in het gebruik van de V&VN meldcodemet afwegingskader. V&VN is enthousiast over dit initiatief van CoMensha en heeft graag samen met andere partijen haar bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze factsheets”.

Gratis te downloaden

De factsheets zijn gratis en openbaar beschikbaar op de site www.huiselijkgeweld.nl/typengeweldvanaf 22 november 2018. De factsheets komen in 2019 ook beschikbaar in het Engels.

Bron: CoMensha, het landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel

 

Fotograaf: Sidney Sims

Sollicitatie formulier

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: txt rtf html pdf doc docx odt.

Wil je gebruiken van deze NurseStation Deal?

Registreer je dan nu!