De verpleegkundige dichtbij

NurseStation.nl is een onafhankelijk platform voor en door verpleegkundigen en verzorgenden. Een groep van bijna 400.000 Nederlanders zet zich dagelijks in voor onze gezondheid. Dat doen ze in ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg. In deze tijden staat deze beroepsgroep, misschien wel meer dan ooit, enorm in de belangstelling.

De meeste Nederlanders zijn geen patiënt, mantelzorger of vrijwilliger, maar wel geïnteresseerd in de verhalen van verpleegkundigen en hun beleving. Wij zijn er voor de zorgprofessionals. Een plek om inspiratie op te doen en herkenbare verhalen te delen. Maar juist nu de druk op de zorg hoog is, is er onder mensen die niet in de zorg werken ook veel behoefte aan informatie. Wat doen verpleegkundigen en verzorgenden eigenlijk en wat komt er bij hun werk kijken? NurseStation brengt je die informatie graag. 

Je leest bijvoorbeeld over hoe een verpleegkundige de eerste weken van het coronavirus ervaarde, de ethische dilemma's waar ggz-zorgverleners soms flink mee worstelen en hoe wijkverpleegkundigen soms lastige gesprekken moeten voeren met ouderen. We geven je graag een beter beeld van het werk en leven van verpleegkundigen. Welkom op NurseStation.
 

Eed van Verpleegkundigen en Verzorgenden

The Florence Nightingale Pledge was de eerste beroepscode voor verpleegkundigen in de 19e eeuw. Met het uitspreken van de Eed van Verpleegkundigen en Verzorgenden maken beroepsgenoten aan zichzelf, aan elkaar en aan de samenleving duidelijk waar zij voor staan in hun beroepsuitoefening.

Ik zweer/beloof dat ik mijn beroep als verpleegkundige/verzorgende op een verantwoorde en betrouwbare wijze zal uitoefenen.

Dat betekent dat ik:

  • zorgvragers goed zal verzorgen, hun lijden zal verlichten en hen zal helpen de best mogelijke kwaliteit van leven te realiseren
  • de belangen van de zorgvragers centraal stel en bij de zorgverlening zoveel mogelijk rekening houd met hun opvattingen
  • de zorgvragers geen schade zal toebrengen
  • geheim houd wat mij in vertrouwen is verteld of wat mij ter kennis is gekomen en waarvan ik kan begrijpen dat het vertrouwelijk van aard is
  • mijn eigen kennis en vaardigheden en die van collega's zal bevorderen
  • de grenzen van mijn deskundigheid en verantwoordelijkheid erken
  • mij inzet voor een goede samenwerking met andere zorgverleners
  • mij, binnen het kader van mijn beroepsuitoefening, inzet voor de bevordering van de volksgezondheid en het welzijn van de samenleving
  • het beroep van verpleegkundige/verzorgende* hoog houd
  • de beroepscode van verpleegkundigen en verzorgenden als leidraad voor mijn handelen zal gebruiken.

Sollicitatie formulier

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: txt rtf html pdf doc docx odt.

Wil je gebruiken van deze NurseStation Deal?

Registreer je dan nu!